نمای هوایی محل برگزاری المپیک ریو

نویسنده:

۱۰:۳۳:۲۰

ریو دو ژانیرو به معنای رودخانه ژانویه که به اختصار ریو نام برده می‌شود، مرکز ایالت ریو دو ژانیرو، دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری بزرگ آمریکای جنوبی است که با جمعیت ۶.۳ میلیون نفری ششمین شهر بزرگ آمریکا و ۲۶‌مین شهر بزرگ جهان به حساب می‌آید.

در ادامه نماهایی هوایی از مرکز شهر ریو دو ژانیرو مشاهده خواهید که در تاریکی شب ثبت شده‌اند. 

برگرفته از
RIO
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.