مایکل شوماخر

نویسنده:

۱۲:۵۰:۰۰


همسر مایکل شوماخر راننده بازشسسته فرمول یک که در حال حاضر در بیمارستانی واقع در فرانسه بستری است، از خبرنگاران خواسته به حریم خصوصی او و همسرش احترام بگذارند و این بیمارستان را ترک کنند.

کاریکاتور: Lezio Junior-Brazil

برگرفته از
مایکل شوماخر
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه