از نزدیک و شخصی

نویسنده:

۰۵:۲۶:۵۸


«از نزدیک و شخصی»
امروز یک‌شنبه 22 دیماه ساعت ٥ تا ٩
بازدید تا ٥ بهمن ساعت ٣ تا ٧

آدرس: چهارراه پاسداران، ابتدای دولت، پاساژ پرمهر، طبقه‌ی سوم، لیدوما لانژ

برگرفته از
نمایشگاه
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه