لیست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز

نویسنده:

۰۶:۳۹:۳۸


توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده  و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.

بانک های تجاری دولتی
بانک های تخصصی دولتی
بانک های غیردولتی
بانک‌های قرض‌الحسنه
موسسات اعتباری غیر بانکی
بانک‌های مشترک ایرانی- خارجی
شعب بانک های خارجی در ایران
صرافی ها
صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری
تعاونی‌های‌ اعتبار
شرکت‌های لیزینگ
برگرفته از
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه