نتیجه گزارش مالی ال‌جی

نویسنده:

۰۷:۱۶:۱۷


شرکت الجی الکترونیکس (الجی) امروز اعلام کرد که مجموع درآمدش در سال 2013 به 58.14 هزار میلیارد وان کره (53.10 میلیارد دلار امریکا) و سود خالصش به 222.70 میلیارد وان کره (203.65 میلیون دلار امریکا) رسیده و نسبت به نتایج سال 2012 بهبود داشته است. سود اجرایی میزان کمی در سال 2013 افزایش پیدا کرده و از 1.22 هزار میلیارد وان کره در سال 2012 به 1.28 هزار میلیارد وان کره (1.17 میلیارد دلار) رسیده است.
مجموع درآمد سهماهه چهارم 2013، با سود اجرایی 238.1 میلیارد وان کره (223.89 میلیون دلار امریکا)، بالغ بر 14.92 هزار میلیارد وان کره (14.03 میلیارد دلار امریکا) بوده است. مجموع نتایج مالی ممیزی نشده در سهماهه چهارم تا پایان 31 دسامبر 2013 ضرری بالغ بر 63.5 میلیارد وان کره (60.21 میلیون دلار امریکا) را نشان داد که در اصل به دلیل هزینههای اجرایی بالاتر در نتیجه نوسانات نرخ ارز بوده است.
 
شرکت سرگرمیهای خانگی الجی 18 درصد افزایش سود نسبت به سه ماهه قبل گزارش کرده که بالغ بر 5.93 هزار میلیارد وان کره (5.58 میلیارد دلار امریکا) بوده و سود اجرایی تمام سال 404.80 میلیارد وان کره (369.86 میلیون دلار امریکا) ثبت شده است. به دلیل افزایش تقاضا برای تلویزیونهای السیدی درامریکای شمالی، آسیا و کشورهای مستقل مشترکالمنافع، درآمد کل سال نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص اجرایی در هر سه ماهه از سال 2013 افزایش داشته است. این افزایش به دلیل ترکیب محصولات قویتری که شامل مدلهای پیشرفته بیشتری مانند تلویزیونهای OLED و Ultra HD است که انتظار میرود تقاضا در سال 2014 قوت پیدا کند.
 
درآمد سالانه شرکت ارتباطات موبایلی الجی 29 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته که بالغ بر 12.97 هزار میلیارد وان کره (11.85 میلیارد دلار امریکا) است. علاوه بر این، به دلیل فروش گوشیهای هوشمندLTE  قویتر، مانند G2 و Nexus 5، درآمد سهماهه چهارم نیز نسبت به سهماهه قبل افزایش 18 درصدی داشته و 3.59 هزار میلیارد وان کره (3.38 میلیارد دلار امریکا) بوده است. صادرات گوشیهای هوشمند 13.2 میلیون دستگاه است که نسبت به سال گذشته 54 درصد افزایش دارد. تأثیر مثبت ترکیب محصولات بهتر با سرمایهگذاری بیشتر بر روی بازاریابی برای تقویت سهام برند الجی و افزایش رقابت قیمت خنثی میشود.
 
فروش سهماهه چهارم برای شرکت لوازم خانگی الجی، با 4 درصد کاهش، بالغ بر 2.84 هزار میلیارد وان کره (2.67 میلیارد دلار امریکا) نسبت به همین دوره در سال گذشته بوده است اما درآمد کلی نسبت به سال 2012 به میزان 5 درصد افزایش داشته است. فروش قویتر در امریکای شمالی و چین با کاهش رشد در بازارهایی مانند هند، امریکای جنوبی و مرکزی خنثی میشود. سوددهی در سهماهه چهارم 2013 نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به 83.40 میلیارد وان کره (78.08 میلیون دلار امریکا) رسیده است. سود بیشتر نتیجه بهبود ساختار هزینه و فروش قویتر محصولاتی که سوددهی بالا دارند است. انتظار میرود بهبود تقاضا برای لوازم خانگی الجی، در سال 2014، در بازارهای در حال توسعه، مانند امریکای شمالی و اروپا، مانند شرایط اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد.
 
شرکت تهویه مطبوع و راهکارهای انرژی فروشی بالغ بر719.70  میلیارد وان کره (677.33  میلیون دلار امریکا) را در سهماهه چهارم 2013 نشان داد که نسبت به همین دوره در سال 2012 افزایش 8 درصدی داشته است. این افزایش در اصل به دلیل رشد سیستمهای تهویه مطبوع در بازار کشورهای دیگر است. در تمام سال 2013، گزارش درآمد این شرکت 4.64 هزار میلیارد وان کره (4.24 میلیارد دلار) بوده است؛ یعنی 8 درصد بالاتر از سال گذشته و با سود اجرایی 279.50 میلیارد وان کره (255.71 میلیون دلار امریکا). انتظار میرود تقاضا برای دستگاههای تهویه مطبوع تجاری با راندمان بسیار بالا و دستگاههای مسکونی نوع اینورتر به بهبود سوددهی برای الجی در سال 2014 کمک کند.
برگرفته از
نتیجه گزارش مالی ال‌جی
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه