گسست تحریم در «تجارت فردا»ی 75

نویسنده:

۰۱:۱۸:۱۸

 تصویر روی جلد این شماره محمد نهاوندیان است و پرونده اصلی این شماره روایت او از سفر داووس با تیتر اول «گسست تحریم» است. در این گفت و گو او در مورد اهدافی که در سفر داووس به آنها نزدیک شدیم و شکستن فضای تحریم‌ها صحبت کرده است. پرونده دیگر این شماره نیز به دلیل حادثه خیابان جمهوری به بررسی وضعیت آتش‌نشانی در ایران و جهان با عنوان «آتش‌نشان یا آتشفشان» می‌پردازد. در تجارت فردای این شماره همچنین پرونده‌ای در مورد پیشنهاد دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورد. «سردرگمی در خوراک و بهره» نام پرونده دیگر این شماره است و به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا شرکت‌های پتروشیمی و معدنی در برابر تغییر نرخ خوراک و بهره مالکانه مقاومت می‌کنند. تجارت فردای هفتاد و پنجم را از امروز از روزنامه فروشی‌های سراسر ایران بخواهید.


برگرفته از
تجارت فردا
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه