توهم تغییر شکل از فیلیس وارینی + ویدیو

نویسنده:

۰۳:۰۴:۵۱

بنا به گفته ژوئل کوسکاس  پروفسور ریاضیات و منتقد هنری ؛ اثر وارینی یک ضد مونالیزاست.

برگرفته از
توهم تغییر شکل
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه