فرشی از ستاره

نویسنده:

۰۷:۲۸:۲۱

ویل هو عکاس آماتور تایوانی زمانی که تعطیلات را در جزایر مالدیو به سر میبرد تصادفاً بر روی پوششی باورنکردنی از میلیونها پلانکتون درخشنده در ساحل دراز کشید. این موجودات ریز همچون کرمهای شبتاب میدرخشیدند و در برخی اوقات، از جمله لحظه برخورد امواج به شکل شگفتآوری نمایان میشدند. در حالی که که این پدیده و مکانیسمهای شیمیایی آن تنها در برخی مواقع قابل شناسایی هستند، زیستشناسان به تازگی تنها موفق به کشف دلیل وقوع این پدیده شدهاند.
ترجمه: ماجده محمدی

برگرفته از
فرشی از ستاره
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه