برندگان مسابقه عکاسی سونی 2014

نویسنده:

۰۸:۰۳:۴۱


Nicolas Reusens, 2014 Sony World Photography Awards


Kacper Kowalski, 2014 Sony World Photography Awards


Dan Kitwood, 2014 Sony World Photography Awards


Adam Pretty, 2014 Sony World Photography Awards


Salvatore Calafato, 2014 Sony World Photography Awards


Bonnie Cheung, 2014 Sony World Photography Awards



Kacper Kowalski, 2014 Sony World Photography Awards


Emmanuel Coupe, 2014 Sony World Photography Awards


Samantha Fortenberry, 2014 Sony World Photography Awards


Wolfgang Weinhardt, 2014 Sony World Photography Awards


Esposito Salvatore, 2014 Sony World Photography Awards


Marcelo del Pozo, 2014 Sony World Photography Awards


Wilfred Berthelsen, 2014 Sony World Photography Awards


Kacper Kowalski, 2014 Sony World Photography Awards


Palani Mohan, 2014 Sony World Photography Awards


Sophie Gamand, 2014 Sony World Photography Awards



Jan Stel, 2014 Sony World Photography Awards


Jan Stel, 2014 Sony World Photography Awards


Esposito Salvatore, 2014 Sony World Photography Awards


Nikolai Linares, 2014 Sony World Photography Awards


Hasan Baglar, 2014 Sony World Photography Awards


Suvra Kanti Das, 2014 Sony World Photography Awards


Kate Geraghty, 2014 Sony World Photography Awards


Viktor Lyagushkin, 2014 Sony World Photography Awards


Alejandro Cegarra, 2014 Sony World Photography Awards


Chin Boon Leng, 2014 Sony World Photography Awards


K. M. Asad, 2014 Sony World Photography Awards


Ata Mohammad Adnan, 2014 Sony World Photography Awards


Mario Wezel, 2014 Sony World Photography Awards

برگرفته از
منتخبین مسابقه عکاسی سونی 2014
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه