بازی با غذا!

نویسنده:

۱۲:۱۸:۲۳

آیا این ایده‌ای غیرمعقول است؟ این هنرمند هشدارهایی که در مورد بازی با غذا وجود دارد را نادیده گرفته و در عوض صحنه‌های عجیب و غریبی ایجاد کرده که بادام زمینی را در غالب انسان نمایان کرده است. نیلیا اسشوارتز آلمانی، با نشان دادن یک سری وسایل و همچنین اضافه کردن سیم به بدنه بادام زمینی بشکل اندام انسان؛ تصاویر کنایه‌دار و بامزه‌ای بوجود آورده است. او بیش از 30 صحنه مختلف را بازسازی کرده که زندگی بخشیدن به هرکدام از آنها ساعت‌ها طول می‌کشد. نیلیا اسشوارتز پس از به نمایش گذاشتن آثار قبلی‌اش در مورد مواد غذایی در اینترنت؛ این ایده جالبش را ارائه داد.

ترجمه: ماجده محمدی

برگرفته از
بازی با غذا!
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه