کدام سایتهای معروف دچارخونریزی قلبی شده و پسورد کدامیک را باید عوض کنید؟

نویسنده:

۰۹:۲۹:۱۵

کمپانی مشاوره ای LWG ضمن دسته بندی سایتهای معروف در اینفوگرافیک زیر نام سایتهای امن و ناامن را نشان داده و پیشنهادات خود را به کاربران سایتها برای در امان ماندن از خطرات احتمالی داده است:

برگرفته از
خونریزی قلبی
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه