کجا بیشتر خوش می‌گذره؟

نویسنده:

۰۴:۵۶:۳۲


10- سئول: اولین شهر در توسعه پایدار محیط زیست اما آخرین شهر از نظر امنیت و سلامت روانی


9- توکیو: اولین شهر از نظر اقتصادی و آخرین از نظر مشارکت مدنی


8- لس‌آنجس: اول از نظر کارآفرینی و در مقام بیست‌ودوم در امریکای شمالی و مناطق اروپایی در امنیت و سلامت روان


7- لندن: اول در کارآفرینی  اما در مقام بیست‌ویکم در امریکای شمالی و مناطق اروپایی در استخدام جوانان


6- شیکاگو: از مجموع 6 شهر اول، شیکاگو رتبه 5 را دارد اما در مجموع از نظر توسعه پایدار محیط زیست رتبه 21 را از آن خود کرده است.


5- پاریس: اولین شهر در دسترسی به دیجیتال، مد و هنر. اما رتبه 19 را در کارآفرینی دارد


4- دالاس: مقاوم اول از نظر امکان عمومی، ورزش و بازی و مقام دوم در کارآفرینی را دارد اما از نظر توسعه پایدار محیط زیست یکی ‌مانده به آخر و قبل از شانگهای است.


3- نیویورک: در مناطق امریکای شمالی و اروپایی، از نظر مشارکت مدنی اولین رتبه را از آن خود کرده و در استخدام نیروی جوان در مقام دوم قرار دارد. اما از نظر دسترسی به آموزش در همین مناطق یکی مانده به آخر است.


2- برلین: این شهر مقام اول را در حمل و نقل داخلی، موسیقی و فیلم دارد اما در مشارکت مدنی در رتبه 24 نشسته است.


1- تورنتو: مقام اول از نظر شاخص اما مقام 18 از نظر امنیت و سلامت روان را به خود اختصاص داده است.

سعیده اکبری
برگرفته از
کجا بیشتر خوش می‌گذره؟
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه

0 دیدگاه برای “کجا بیشتر خوش می‌گذره؟”