«تجارت فردا» دو زبانه شد

نویسنده:

۱۱:۰۹:۴۴

در این شماره از نشریه که با عکس روی جلد علی ربیعی، وزیر کار ایران منتشر شده است شش پرونده وجود دارد و گفت‌وگوی اصلی آن حول محور مسائل کارگری و معضل بیکاری است. نخستین پرونده این شماره به نام «گزارش رئیس‌جمهور» گزارشی درباره گفت‌وگوی تلویزیونی آقای روحانی است. پرونده دوم این شماره نیز به موضوع بسیار داغ این روزها «قیمت‌گذاری بنزین» پرداخته است. «حمل و نقل و مسکن پس از هدفمندی» نام پرونده سوم این شماره و با موضوع تاثیر قیمت سوخت بر حمل و نقل و قیمت مسکن پس از فاز دوم است. پرونده چهارم به «روز جهانی کارگر» و تاریخچه شکل‌گیری این روز و جایگاه کارگر در مکاتب اقتصادی اختصاص داده شده است. پرونده پنجم که درباره تهاتر نفت و کالا با روسیه است «پیدا و پنهان یک قرارداد» نام دارد. «انتخابات اصناف» پرونده ششم این شماره است. در این شماره تجارت فردا همچنین 16 صفحه به زبان انگلیسی وجود دارد که قرار است از این به بعد هر هفته همراه مجله منتشر شود. 

برگرفته از
تجارت فردا
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه