ساخت مته ریسمانی و مته پُمپی

نویسنده:

۱۱:۳۷:۲۱

انسان‌های اولیه چگونه به این فناوری دست یافتند و چگونه آن را بهبود دادند تا راحتتر کارهایی مثل آتش روشن کردن را انجام دهند.

 

برگرفته از
لینک کوتاه

دیدگاه

1 thought on “ساخت مته ریسمانی و مته پُمپی”

up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.