۸ فوت و فن با گیره کاغذ

نویسنده:

۱۲:۱۴:۳۳

گیره کاغذ وسیله ساده‌ای هست و قیمتی نداره ولی باش خیلی کارها میشه کرد.

 

برگرفته از
لینک کوتاه