فَلاخَن یا قلاب‌سنگ

نویسنده:

۱۱:۴۲:۵۴

این یک ابزار شکار و جنگی ست که انسان‌های اولیه  از آن استفاده می‌کردند با ما در طرز درست کردن آنها توسط آنها همراه باشید.

 

برگرفته از
primitive technologies
لینک کوتاه