فَلاخَن یا قلاب‌سنگ

نویسنده:

۱۱:۰۶:۵۴

این یک ابزار شکار و جنگی ست که انسان‌های اولیه  از آن استفاده می‌کردند با ما در طرز درست کردن آنها توسط آنها همراه باشید.

 

برگرفته از
primitive technologies
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.