نقد بررسی اپل واچ سیریز ۲

نویسنده:

۰۲:۰۷:۳۷

به طور کلی از لحاظ ثبت فعالیت های ورزشی اپل واچ سیریز ۲ گام بسیار بزرگی رو برداشته و به عنوان یک تکنولوژی قابل پوشیدن پیشرفت کرده اما اهمیت آن به اندازه گوشی هوشمند شما نیست.

 

برگرفته از
The verge