چند فوت و فن با گیره کاغذ

نویسنده:

۱۲:۳۶:۵۴

گیره کاغذ شما می تونه در خیلی از کارها به کمک شما بیاید. با ما در نشان دادن چند سری از این کارها همراه باشید.

 

برگرفته از
crazy Russian hacker
لینک کوتاه