ساخت پرتاب کننده نیزه

نویسنده:

۱۱:۲۶:۵۶

انسان‌های اولیه در پرتاب نیزه از این وسیله برای بالا بردن دقت، قدرت و سرعت پرتاب خود استفاده می‌کردند.

 

برگرفته از
primitive technologies
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.