چند فوت و فن با کش لاستیکی

نویسنده:

۰۱:۵۰:۵۸

کش لاستیکی چیزی بود که قدیما که پولها ارزش داشت دور دسته‌های پول می‌دیدیم و حالا بیشتر وسیله‌ای که ممکن دور ظرف ماست ببینیم. اما با این وسیله ظاهرا بی ارزش میشه خیلی کارها کرد.

 

برگرفته از
crazy Russian hacker
لینک کوتاه