چند فوت و فن با کش لاستیکی

نویسنده:

۰۱:۵۰:۵۸

کش لاستیکی چیزی بود که قدیما که پولها ارزش داشت دور دسته‌های پول می‌دیدیم و حالا بیشتر وسیله‌ای که ممکن دور ظرف ماست ببینیم. اما با این وسیله ظاهرا بی ارزش میشه خیلی کارها کرد.

 

برگرفته از
crazy Russian hacker
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.