فوت و فن سلاح‌های هسته‌ای

نویسنده:

۰۵:۴۲:۱۴

قدرت این سلاح ها امروزه به چه اندازه رسیده و چه میزان از این سلاح ها در جهان وجود داره؟

برگرفته از
لینک کوتاه

دیدگاه