ارثیه احمدی‌نژاد برای روحانی

نویسنده:

۰۹:۴۴:۳۹

در بازی مار ‌و‌پله اگر اقبال همراهت نبود از صدر به کف سقوط می‌کردی در صحنه اقتصاد ایران نیز این تشابه وجود دارد. تفاوتی نمی‌کند که بر راس دولت که باشد تاوان اشتباه پیامد مشخص دارد. رشد نقدینگی، تورم دارد. کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نیز همین طور. رکود در بخش تولید رشد را کند می کند و… تنها تفاوت صحنه اقتصاد ایران با بازی مار و پله نقش بازیگران است . در مار و پله این بخت و اقبال بود که نقش اول را داشت اما در صحنه اقتصاد تدبیر و برنامه دولت. در هنگامه انتقال از دولت دهم به یازدهم میراث دولت کنونی به دولت آینده به تصویر کشیده شده است.عملکرد دولت کنونی در برخی بخش‌ها فرصت‌های جدیدی برای دولت آینده ایجاد کرده اما در برخی بخش‌های نیز چالش هایی ایجاد کرده که اگر قرار باشد دولت یازدهم بر همان مدار حرکت کند به همان سرنوشت دچار می‌شود.

تجارت فردا شماره 45

اینفوگرافی: ارشین میرسعیدی

برگرفته از
ارثیه احمدی‌نژاد برای روحانی
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه