آغاز صدور پلاک ایران 10 برای خودروهای تهرانی

نویسنده:

۰۶:۳۴:۵۱

پس از اینکه پلاک ملی خودروهای تهرانی شامل پلاک ایران 11، 22، 33، 44، 55، 66، 77، 88 و 99 به متقاضیان خودرو در پایتخت داده شد، پلیس راهور دو گزینه تغییر در شکل پلاک یا شماره گذاری جدید با عداد دارای صفر را پیش روی خود می دید.

سرانجا در سال 93 تصمیم گرفته شد همزمان با اتمام پلاک ملی ایران 99، برای تهران پلاک های ایران 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 ،80 و 90 صادر شود.

برگرفته از
فوت و فن
لینک کوتاه

دیدگاه