ساخت دام میگو

نویسنده:

۱۰:۳۳:۱۴

انسان‌ها در ابتدا چگونه میگوها را به دام می‌انداختند و چگونه آنها را می‌پختند؟

برگرفته از
primitive technologies
لینک کوتاه

دیدگاه