ایگوانا در برابر مارها (بخشی از Planet Earth II)

نویسنده:

۰۶:۰۹:۴۳

002

در این ویدیو رفتاری که تا به حال فیلم برداری نشده نشان داده می‌شود. به نوزادهایی تازه سر از تخم در آورده ایگوانای دریایی توسط مارهایی که بصورت گروهی شکار می‌کنند حمله می‌شود. این کلیپ از قسمت “جزیره‌های” مجموعه Planet Earth II برداشته شده.

 

برگرفته از
BBC Earth
لینک کوتاه

دیدگاه