پیامد سوپرمون امریکا: گسل‌های عمیق و خطرناک در روابط کشورها

نویسنده:

۱۰:۳۶:۱۱

رئیس کمیسیون اروپا، انتخاب “دونالد ترامپ” به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا را برای روابط اتحادیه اروپا با این کشور خطرناک دانست.

برگرفته از
cartoonmovement
لینک کوتاه

دیدگاه