نمونه امضای تمام رئیس جمهورهای امریکا

نویسنده:

۰۱:۴۶:۲۹

معمولا در آمریکا برای امضا کردن قانون‌ها توسط رییس جمهور مراسم خاصی انجام می‌شود. به عنوان مثال با چندین قلم امضا انجام می‌شود و بعد از آن قلم ها به عنوان یادگاری به افراد مختلف هدیه می‌شود. با ما همراه باشید.

رکورد دار تعداد قلم ها برای یک امضا متعلق به پرزیدنت لیندون جانسون در سال ۱۹۶۴ و هنگامی بود که قانون حقوق شهروندی ( برابری سیاهان با سفیدان) را امضا می کرد . وی در این امضا از ۷۵ قلم استفاده کرد و بعدها این قلم ها به افراد مختلف به صورت یادگاری داده شد.

مثلا باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ برای امضای قانون بهداشت رایگان و عمومی از ۲۲ قلم استفاده کرد .

امضای بالا مربوط به دونالد ترامپ است.

حال بد نیست به نمونه امضای ۴۴ رئیس جهمور پیشین آمریکا نگاهی بندازیم. شما کدام را دوست دارید؟

 

۱٫ George Washington (1789-1797) 01-george_washington_signature
 ۲٫ John Adams (1797-1801) 02-john_adams_signature
۳٫ Thomas Jefferson (1801-1809) 03-thomas_jefferson_signature
۴٫ James Madison (1809-1817) 04-james_madison_signature
۵٫ James Monroe (1817-1825) 05-james_monroe_signature
 ۶٫ John Quincy Adams (1825-1829) 06-john_quincy_adams_signature
 ۷٫ Andrew Jackson (1829-1837) 07-andrew_jackson_signature
 ۸٫ Martin Van Buren (1837-1841) 08-martin_van_buren_signature
 ۹٫ William Henry Harrison (1841) 09-william_henry_harrison_signature
 ۱۰٫ John Tyler (1841-1845) 10-john_tyler_signature
 ۱۱٫ James Polk (1845-1849) 11-james_polk_signature
 ۱۲٫ Zachary Taylor (1849-1850) 12-zachary_taylor_signature
 ۱۳٫ Millard Fillmore (1850-1853) 13-millard_fillmore_signature
 ۱۴٫ Franklin Pierce (1853-1857) 14-franklin_pierce_signature
 ۱۵٫ James Buchanan (1857-1861) 15-james_buchanan_signature
 ۱۶٫ Abraham Lincoln (1861-1865) 16-abraham_lincoln_signature
 ۱۷٫ Andrew Johnson (1865-1869) 17-andrew_johnson_signature
 ۱۸٫ Ulysses S Grant (1869-1877) 18-ulysses_s_grant_signature
 ۱۹٫ Rutherford B Hayes (1877-1881) 19-rutherford_b_hayes_signature
 ۲۰٫ James A Garfield (1881) 20-james_a_garfield_signature
 ۲۱٫ Chester A Arthur (1881-1885) 21-chester_a_arthur_signature
 ۲۲٫ Grover Cleveland (1885-1889) 22-grover_cleveland_signature
 ۲۳٫ Benjamin Harrison (1889-1893) 23-benjamin_harrison_signature
 ۲۴٫ Grover Cleveland (1893-1897) 24-grover_cleveland_signature
 ۲۵٫ William McKinley (1897-1901) 25-william_mckinley_signature
 ۲۶٫ Theodore Roosevelt (1901-1909) 26-theodore_roosevelt_signature
 ۲۷٫ William H Taft (1909-1913) 27-william_h_taft_signature
 ۲۸٫ Woodrow Wilson (1913-1921) 28-woodrow_wilson_signature
 ۲۹٫ Warren Harding (1921-1923) 29-warren_harding_signature
 ۳۰٫ Calvin Coolidge (1923-1929) 30-calvin_coolidge_signature
 ۳۱٫ Herbert Hoover (1929-1933) 31-herbert_hoover_signature
 ۳۲٫ Franklin D Roosevelt (1933-1945) 32-franklin_d_roosevelt_signature
 ۳۳٫ Harry S Truman (1945-1953) 33-harry_s_truman_signature
 ۳۴٫ Dwight D Eisenhower (1953-1961) 34-dwight_d_eisenhower_signature
 ۳۵٫ John F Kennedy (1961-1963) 35-john_f_kennedy_signature
۳۶٫ Lyndon B Johnson (1963-1969) 36-lyndon_b_johnson_signature
 ۳۷٫ Richard M Nixon (1969-1974) 37-richard_m_nixon_signature
 ۳۸٫ Gerald R Ford (1974-1977) 38-gerald_r_ford_signature
 ۳۹٫ Jimmy Carter (1977-1981) 39-jimmy_carter_signature
 ۴۰٫ Ronald Reagan (1981-1989) 40-ronald_reagan_signature
 ۴۱٫ George Bush (1989-1993) 41-george_bush_signature
 ۴۲٫ Bill Clinton (1993-2001) 42-bill_clinton_signature
 ۴۳٫ George W. Bush (2001-2009) 43-george_w_bush_signature
 ۴۴٫ Barack Obama (2009-Present) 44-barack_obama_signature
۴۵٫ Donald Trump 45-download
برگرفته از
presidentsunitedstates
لینک کوتاه

دیدگاه