گونه‌های در حال انقراض از پرندگان برزیل

نویسنده:

۰۸:۵۱:۲۴

جنگل آتلانتیک برزیل زیستگاه گونه‌های متنوعی از پرندگان و دیگر حیوانات نظیر جنگل‌های آمازون است. حدود ۴۵۰ گونه پرنده در این جنگل زندگی می‌کنند که برخی از آنها در حال ناپدید شدن هستند.

توکان منقار لوله‌ای

toucan-130530

توکان منقار لوله‌ای یکی از چندین نوع از گونه‌های پرندگان میوه‌خوار و بزرگ در جنگل‌های آتلانتیک برزیل است که بذرهای بزرگ را با بلعیدن و دفع کردن تا فواصل دور پراکنده می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد با کم شدن و از بین رفتن این پرندگان، درختان هم بذرهای کوچکتری تولید می‌کنند.

طرقه زردپا

brazil-bird-130530

طرقه زردپا جای توکان‌ها و پرندگان دیگر را به عنوان عاملان اصلی پراکنده کردن بذرها یا دانه‌های درختان در برخی مناطق جنگل آتلانتیک برزیل گرفته‌اند. این طرقه‌ها برای بلیعدن بذرهای بزرگ درخت نخل خیلی کوچک هستند و قدرت پراکنده کردن آنها را ندارند.

طرقه جنگل‌های انبوه بارانی

thrush-eating-130530

طرقه زردپا میوه درخت نخل را می‌‌خورد. این پرندۀ منقار کوچک فقط می‌تواند دانه‌های کوچک را پراکنده کند.

توکانچه

toucanet-130530

توکانچه میوه درخت نخل را در جنگل‌های آتلانتیک برزیل می‌خورد. توکانچه، مانند توکان‌ها و دیگر پرندگان بزرگ، دانه‌های بزرگ را تا فواصل دور می‌پراکند.

شب‌خروش نی‌لبک زن

largest-bird-130530

این پرنده یکی از بزرگترین پرندگان در جنگل‌های آتلانتیک است.

میوه درخت نخل

palm-fruit-130530

میوه نخل و بذر آن. اندازه بذرهای نخل با هم بسیار متفاوت است.

درخت نخل

palm-tree-130530

درخت نخل برای پراکنده کردن بذرهایش به وجود پرندگان متکی است.

جنگل‌های آتلانتیک

atlantic-forest-130530

جنگل‌ انبوه و بارانی آتلانتیک ۲۲۰۰ گونه پرنده، پستاندار، دوزیست و خزنده را در دل خود جای داده است.

برگرفته از
livescience
لینک کوتاه

دیدگاه