برندگان مسابقه عکاسی طبیعت نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۶

نویسنده:

۰۳:۰۷:۵۲

مسابقه عکاسی طبیعت نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۶ (Natinal Geographic Nature) به پایان رسید.
امسال عکاسان از سراسر جهان در چهار بخش منظره، مسائل زیست‌محیطی، اکشن و حیوانات با یکدیگر به رقابت پرداختند. این چهار بخش این شانس را به عکاسان داده است تا پیچیدگی‌ها و زیبایی‌های جهان ما را به تصویر بکشند. عکاسان برای یک جایزه بزرگ از جمله سفر ده روزه به جزایر گالاپاگوس (Galapagos) رقابت می‌کنند.

ng01
ساردین ، برنده جایزه بزرگ، و برنده اول اکشن. G. Lecoeur / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng02
Santiago Borja / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng03
Eleanor Ryder / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng04
Kawrence Chia Boon Oo / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng05
Tori O’Shea / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng06
Chris McCann / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng07
Patty Waymire / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng08
Michael O’Neill / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng09
Alessandro Gruzza / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

A morning stroll into the blissful forest ! Ceaseless drizzles dampening the woods for 12 hours a day; The serene gloom which kept me guessing if it was a night or a day. Heavy fog, chilling breeze and the perennial silence could calm roaring sprits; And there I spotted this 20cm beauty the Green vine snake ! I wondered if i needed more reasons to capture this with the habitat; For I was blessed to see this at the place I was at. I immediately switched from the macro to the wide angle lens.
Varun Aditya / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng11
Mario Suarez Porras / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng12
Prasenjeet Yadav / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng13
Zsolt Kudich / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng14
Ken Bower / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng15
Scott Portelli / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng16
Vadim Balakin / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

ng17
Jose Pesquero Gomez / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year
برگرفته از
nationalgeographic
لینک کوتاه

دیدگاه