نتیجه ظهور بوزون هیگز، اثبات اینکه جهان وجود ندارد!

نویسنده:

۱۱:۴۱:۴۲

 
هیچ یک از ما نباید اینجا باشیم. در حقیقت، تمامی دنیا، ستارگان و کهکشان ها هم اکنون نباید وجود خارجی داشته باشند. بر پایه یک تحقیق کیهان شناسی جدید، تمامی جهان هستی باید لحظه ای پس از خلق اولیه در یک چشم به هم زدن از بین رفته باشد.
 
محققان کیهان شناسان کالج کینگز لندن اظهار می کنند بر اساس تئوری مدل استاندارد که بوزون هیگز را معرفی کرد و همچنین مشاهدات نجومی جدید، جهان هستی نباید بیش از ثانیه ای پس از مه بانگ (Big Bang) پا برجا باقی مانده باشد.
 
پس از آنکه جهان در انفجار بزرگ (مه بانگ) خلق شد، از نظر تئوری وارد دوره کوتاهی از انبساط سریع و ناگهانی شد که آن را به عنوان «تورم کیهانی»  (لینک) می شناسیم. و البته جهان هنوز هم به انبساط خود ادامه می دهد، اما این عمل با سرعت بسیار کمتر و آهسته تری در ابعاد کیهانی اتفاق می افتد. در دوره تورمی اولیه مواد  تشکیل دهنده با تناسب تصاعدی و در همه جهات به بیرون پرت شده اند و امواج فضا-زمان تبدیل به موجهایی از انرژی گرانشی شده اند.
 
این تئوری در نهایت برخی از خصوصیات جهان را بر می شمارد. از جمله این حقیقت که جهان از همه جهات یکسان به نظر می رسد، مسطح است و تابش زمینه کیهانی کاملا توزیع شده ای دارد. البته دانشمندان هنوز تمامی فرآیند تورم کیهانی را به درستی درک نکرده اند و همچنان درباره ماهیت و ظاهر جهان امروزی در حال پیش بینی و حدس و گمان هستند.
 
در نشست ملی انجمن نجوم سلطنتی، رابرت هوگان از کالج کینگز لندن نتایج این تحقیقات را عرضه نمود، که شامل مجموعه ای از آخرین مشاهدات آسمانی و همچنین دانسته های تازه درباره ذرات، به دست آمده از آزمایشات CMS و اطلس در ذره کوب بزرگ سرن  هستند. اگر چه داستان با نتیجه گیری تلخی تمام می شود: اینک ما نباید وجود داشته باشیم!
 
البته این یافته ها هنوز مورد مجادله هستند و باید توسط کیهان شناسان تایید و پذیرفته شوند. اما اگر درستی آنها اثبات شود، باید به دنبال توضیحی دیگر برای تئوری تورم کیهانی و دانش بسیار پیشرفته تری برای فهم جهان هستی باشیم.
 
مشکل این کشف آن است که آنها پیش بینی می کنند جهان طی فاز تورم کیهانی دچار تنش های بزرگی شده که می توانسته آن را در کسری از ثانیه به دره دیگری از ساز و کار هیگز منتقل کند. و این می تواند باعث فروپاشی کامل یک جهان در حال تولد در یک مِه‌رُمب شود.
 
هرچند که هوگان یکی از افراد تیم مطالعاتی کالج  کینگز در تویتی می گوید: «این یک پیشگویی و برداشتی غیر قابل قبول از تئوری است، زیرا اگر چنین اتفاقی افتاده باشد ما اکنون این دور و بر نیستیم که با هم بحث کنیم!»
 
البته این موضوع هم امکان پذیر است که یافته های مرتبط با مطالعات کیهانی، تنها تاثیرات پولاریزه ای باشند که توسط گرد و غبار کیهانی موجود در کهکشان ما ایجاد شده اند و این نکته ای است که در نهایت محققان باید آن را رد یا تایید کنند.
 
به جز احتمال اشتباه در یافته ها، تنها یک گزینه برای توضیح این موضوع و دلیل حضور خارق العاده ما باقی می ماند و آن هم علم کیهان زایی و بررسی دیگر منشاء های جهان هستی است. کشف اینکه آیا فرآیندهای دیگری وجود دارند که باعث باقی ماندن جهان ما شده باشند؟
 
هوگان می گوید «اگر اطلاعات دریافتی فعلی صحیح باشند، درخواهیم یافت که ذرات بسیار جذاب دیگری هم در نظریه "فیزیک فراتر از مدل استاندارد"  وجود دارند که انتظارمان را می کشند.»
 
نظر شما چیست؟ فکر می کنید آیا ما واقعا وجود داریم؟ یا اینکه تنها شبحی خیالی پشت پنجره هستیم که هیچ حضور مادی و خارجی نداریم؟

برگرفته از
ظهور بوزون هیگز
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه