نرخ تورم خردادماه جاری ۲۷/۷ درصد

نویسنده:

۰۴:۴۸:۰۲

تصویر کوچک

– شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد‌‌ماه 1393 به عدد194.0 رسيد که نسبت به ماه قبل1.7 درصد افزايش يافت.
– شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل14.6درصد افزايش داشته است.
– نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌ماه 1392 معادل 27.7 درصد مي‌باشد.

 خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران-خرداد ماه 1393
 

برگرفته از
نرخ تورم
لینک کوتاه

دیدگاه