گوگل بازی جغرافیا راه انداخت!

نویسنده:

۰۸:۲۱:۵۰

گوگل بازی جدید را برای آزمودن مهارت و دانش کاربران در جغرافیا عرضه کرد.
بازی  Smarty Pins این گونه شروع می‌شود که به بازیکنان یکهزار مایل (1609 کیلومتر) امتیاز داده می‌شود و از آنها خواسته می‌شود که روی شهری که با پاسخ سؤالی که پرسیده می‌شود مطابقت دارد با میخ علامت بزنند. اگر پاسخ غلط باشد، فاصله کمتر می‌شود. مثلاً اگر پاسخ سؤال شما فیلادلفیا باشد اما شما نیویورک را انتخاب کرده باشید، میخ‌های هوشمند از امتیاز نهایی 94 مایل کم می‌کند. هدف این است که به درستی همه سؤالاتی که پرسیده می‌شود را پاسخ دهید؛ آن هم قبل از اینکه  شمار مایل‌ها به صفر برسد. اگر در 10 ثانیه اول بدون استفاده از کمک پاسخ درست دهند، بازیکنان می‌توانند دوباره امتیاز به دست آورند.
این بازی برای آرایش نقشه از نقشه‌های گوگل استفاده می‌کند. کاربران می‌توانند روی نقاط مختلف زوم کنند. آنها می‌توانند سؤالات خود را از میان دسته‌بندی‌های گوناگونی انتخاب کنند: مثلاً سرگرمی، ورزش، بازی، تاریخچه، هنر، فرهنگ، علوم و جغرافی. این بازی فوراً با عباراتی عامیانه به پاسخ‌های شما بازخورد نشان می‌دهد و سرعت بالا شما را تشویق می‌کند یا سرعت پایین تان را به سخره می‌گیرد.

سعیده اکبری

برگرفته از
بازی جغرافیا
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه