Rob Pardo از Blizzard جدا شد

نویسنده:

۰۱:۵۸:۰۱


در نامه‌ای باز درصفحه رسمی این کمپانی، راب گفته که تصمیم استعفا او به خاطر "دنبال کردن فصل جدید در زندگی و شغلش" بوده است.
راب در ادامه اذعان داشته است که پس از استراحتی کوتاه در تابستان امسال، به آینده خود فکر خواهد کرد و برنامه‌هایش را زمانی که آماده بودند، اعلام می‌کند.
نامه کامل خداحافظی و جدایی او از Blizzard را می‌توانید در این لینک بخوانید.

پدرام بهادری

برگرفته از
Blizzard
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه