ماهیگیری با استفاده از پرندگان در ژاپن

نویسنده:

۰۴:۳۴:۲۴

در این هنر ماهیگیری سنتی، ماهیگیران و قایقرانان از قبل خود را برای شبی به نام اوکای در 2 ژوئیه در گیفوی ژاپن آماده می‌کنند.
استاد و صاحب کورمورانت که اوشو نامیده می‌شود، پرنده را برای شکار ماهی‌های مورد نظر تربیت می‌کند، او  برای جلوگیری از بلعیدن ماهی‌های بزرگ، گردن پرنده را با طناب می‌بندد.
اوشوهای رودخانه ناگارا از سال 1890 به عنوان کارکنان رسمی آژانس سلطنتی ژاپن اعلام شده‌اند.
در حال حاضر شش ماهیگیران سلطنتی رودخانه ناگارا از اواسط ماه می تا اواسط ماه اکتبر هشت بار در سال ماهیگیری ویژه‌ای را برای خانواده سلطنتی انجام می‌دهند.

 
 

ماجده محمدی
برگرفته از
ماهیگیری
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه