چشم‌اندازهای ایسلند با مادون قرمز

نویسنده:

۰۶:۰۰:۳۷

اندی لی 45 ساله، با استفاده از تکنیک به خصوصی این تصاویر را گرفته است. عملکرد این تکنیک به نحویست که مانع خروج نور از برخی طول موج‌های مرئی می‌شود و در عوض نور مورد نیاز خود را از منابع نامرئى که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست تأمین می‌کند.


 

ماجده محمدی

برگرفته از
ایسلند
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه