Hollywood به ارتش جهت ساختن لباس Iron Man کمک کرد!

نویسنده:

۱۱:۰۸:۰۰

نقشه دولت ساختن یک لباس و پوشش است که با نام TALOS شناخته می شود و این کار مانند فیلم های علمی تخیلی است. هدف ساختن لباسی است که مسلح بوده، در برابر گلوله ها مقاوم باشد، دارای نمایشگر وضعی بدن باشد و به کسی که آن را می پوشد نیرو و ادراکی فرا انسانی ببخشد. برای ساخت این پوشش از یک بخش خصوصی کمک گرفته شده که شامل نام های بزرگی چون Lockheed Martin، General Dynamics  و  Raytheon است. البته کمپانی های کوچک دیگری هم برای پیش بردن کار با این تیم همکاری خواهند کرد که بطور برجسته می توان به Legacy Effects اشاده کرد که در فیلم مرد آهنی وظیفه طراحی و ساخت لباس را بر عهده داشته است و اکنون کمک می کند تا اولین پیش نمونه سه بعدی طراحی شود. البته کمک Legacy  به Ekso Bionics هم برای ساخت پوشش محافظ خارجی نیز همکاری می کند و آنچه که در حال انجام است یک تغییر بزرگ محسوب می شود.
چیزی که مشخص است این است که طبق گزارشات کمپانی های زیادی در حال کار برای به واقعیت بدل کردن این امر هستند تا گامی بزرگ در صنعت نظامی برداشته شود. برای مثال گروهی در حال مطالعه کشتیگیران هستند و کشف این نکته که چگونه آنها با توجه به وزن خود قادر به چابکی و جابجایی هستند؟ و یا این نکته که حشرات چگونه قدرت خود را حفظ می کنند.
مجله وال استریت وزن تقریبی این لباس را حدوداً 400 پوند (181 کیلوگرم) که این خود مشکلی دیگر برای این لباس محسوب می شود. البته Pentagon  وزن تقریبی را 365 پوند (165 کیلوگرم) اعلام کرده است که البته نیاز به باطری هم بر روی این لباس جهت به راه اندازی سیستم روی آن ضروری است اما در حال حاضر با توجه به وزن باطری وسیله مناسبی جهت تامین نیرو نیست. ارتش قبلاً اعلام کرده بود که مایل است تا پایان سال 2018 این رویا را به واقعیت بدل کند.
 
امیر دهقان

 
برگرفته از
Iron Man
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه