فوت و فن درست کردن کروات پاپیون از کروات معمولی

نویسنده:

۱۱:۱۵:۲۱

ممکنه که گاهی اوقات کروات پاپیون بیشتر به مناسبت و لباستون بخوره و شما تنها یه کروات معمولی داشته باشید با ما در فوت و فنی برای رفع این مشکل همراه باشید.

 

برگرفته از
crazy Russian hacker
لینک کوتاه