فضانورد با لبا‌س‌های کثیفش چه می‌کند؟

نویسنده:

۰۲:۰۲:۱۶

پاسخ اینجاست: مثل هر لباس معمولی آنها را می‌شویند. تصویری که مشاهده می‌کنید یکی از اعضای مرکز آموزش فضایی روسیه را نشان می‌دهد که لباس‌های خیسی که تازه شسته‌ است را روی بند آویزان می‌کند تا خشک شود. بعد از فرود آمدن در آب برای آموزش یک مأموریت در ISS، چندین لکه روی این لباس‌ها پدیدار شده است.
 

سعیده اکبری

برگرفته از
لباس فضانوردان
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه