نمایش بقایای شبیه‌سازی شده «ریچارد سوم» پادشاه انگلستان

نویسنده:

۱۲:۱۵:۳۵

این نمایشگاه که در محلی که استخوان‌های اصلی او کشف شده برگزار شده است، بر روی جنبه‌های مختلف زندگی او از به قدرت رسیدن تا مرگ او در جنگ و کشف بقایای او تمرکز می‌کند. این نمایشگاه همچنین مجسمه شبیه‌سازی شده از سر ریچارد سوم را به نمایش گذاشته است. برگزارکنندگان این نمایشگاه امید دارند تا سالانه بیش از 10000 بازدیدکننده را به خود جذب کنند.
 

بقایای استخوان‌های این شاه بدنام و گوژپشت انگلیس که شکسپیر نیز نمایشنامه‌ای را براساس زندگی ننگین او نوشته است در سال 2012 در زمین محوطه پارکنیگی در شهر لایسستر کشف شد.

 

بازدید کنندگان این نمایشگاه می‌توانند از مقبره این شاه دیدن کرده و از داستان مرگ او در جنگ آگاه شوند. شاه ریچارد، که ملکه الیزابت دوم (ملکه حاضر انگلستان) از نوادگان اوست آخرین شاهی است که در جنگ کشته شد. مرگ او پایانی بر جنگ میان دو خاندان لنکستر و یورک و به روی کار آمدن خاندان تودور بود.

پریا پورمند
 

برگرفته از
«ریچارد سوم» پادشاه انگلستان
لینک کوتاه

دیدگاه