هیچ خبر خاصی نیست!

نویسنده:

۰۴:۴۴:۴۶

جلد نشریه «تایم» پس از رسوایی اخیر در کاخ سفید و تلاش ترامپ برای عادی جلوه دادن اوضاع؛ «هیچ خبر خاصی نیست!»

برگرفته از
TIME
لینک کوتاه