خزانه جهانی بذر سوالبارد

نویسنده:

۱۲:۰۱:۴۰

در عمق زیادی در دل کوهی از خاک منجمد نزدیک به قطب شمال انبار ذخیره وجود دارد که امکان ذخیره بیش۴ میلیون محصول کشاورزی متفاوت و ۲.۵ میلیارد دانه را دارد
خزانه بذر جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی برای بانک های ژن جهان طراحی شده تا از بشر در مقابل هر فاجعه‌ای که ممکن است تنوع گیاهان کشاورزی را از بین ببرد محافظت کند

 

برگرفته از
Motherboard
لینک کوتاه

دیدگاه