مجسمه برنزی هنری مور، مجسمه‌ای غیر قابل نشستن برای ایستگاه لندن

نویسنده:

۰۴:۲۶:۴۹

مجسمه برنزی سه متری که در سال 1974 توسط هنری مور ساخته شد، به "Large Spindle Piece" شهرت یافت. یکی از دلایل انتخاب این اثر، مناسب بودن ظاهر مجسمه به معماری عمودی ایستگاه؛ و دلیل دیگر و مهم آن نیز، غیر قابل نشستن برای مردم رهگذر و سختی در بالا رفتن از آن بوده است. احتمالا مدیران این مجموعه با خود فکر کرده‌اند که امانت گرفتن یکی از مجسمه‌های فیگوراتیو خمیده هنری مور منجر به دردسر می‌شود و کمی مشکل‌ساز خواهد بود. تفاوت و بزرگی این مجسمه مردم این ایستگاه را مات و مبهوت کرده است. دونالد هورنر، مدیر ارشد برنامه  گفت "در ابتدا زمانی که از صحبت آوردن یک مجسمه در میدان، مورد بحث قرار گرفت، مشتاقانه گفتم که واقعا از آثار هنری مور می‌خواهم، اما که هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد، ما هرگز هنری مور در ایستگاه نخواهیم داشت."
مور در زمینه‌های تندیس‌گری و نقاشی شهرت دارد و مجسمه‌ها و تراش‌خورده‌های او از مرمر و برنز ریخته‌گری ‌شده‌اند. سایز آثار او معمولا در اندازه‌های بسیار بزرگ ساخته و موضوعات آن‌ها انتزاعی می‌باشند.
ﻣﺠﺴﻤﻪ‌ "ﭘﯿﮑﺮ ﻟﻤﯿﺪه دو ﻗﻄﻌﻪ ای" ﮐﻪ در سال 1969 و 1970 ﺳﺎﺧﺘﻪ و 422 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ طﻮل و 254 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد، و "ﭘﯿﮑﺮ ﻟﻤﯿﺪه ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای" ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 265 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1968-69 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﺛﺎر ﻣﻮرمی‌باشند که هم‌اکنون در موزه هنرهای معاصر تهران قرار دارند.

یاسمن فراهانی فرد

برگرفته از
Henry Moore
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه