ردپای ۳ تیراناسور شکار شده

نویسنده:

۰۵:۰۳:۵۱

دانشمندان در غرب کانادا، رد پای فسیل شده از سه تیراناسور که گمان می‌رود، این شکارچیان مهیب، ممکن است خود به صورت گروهی شکار شده باشند، را کشف نموده‌اند. این رد پاها برای اولین بار است که تا این حد نزدیک به هم دیده می‌شوند و تنها شواهد روشن مبنی بر این مسئله می‌باشد که این دسته از دایناسور‌ها بیشتر اجتماعی بودند تا منزوی.
"ریچارد مک کری" ((Richard McCrea از مرکز تحقیقات فسیل شناسی که خود مدیر تیم حفاری و تحقیقاتی است، به خبرگزاری‌ها بیان کرد که این شواهد به دست آمده از فسیل‌ها به خوبی هر فسیل دیگر، نشان دهنده این موضوع است که این دسته از دایناسورها با هم زندگی می‌کردند و از حیوانات گروهی و اجتماعی بوده‌اند. این سه تیراناسور با هم‌دیگر و در یک مسیر در حال سفر بوده‌اند. ردهای به صورت موازی که به سمت یک صخره سنگی در نزدیکی "Tumbler Ridge" می‌روند.
تا کنون رد پاهای تیراناسور به صورت انفرادی و تنها در کشورهایی نظیر ایالات متحده، کانادا و مغولستان به کشف رسیده‌اند. پیش از این، ردپای سه انگشتی از این گوشتخواران دوپا بسیار بزرگ، با آرواره‌های قدرتمند دو پای پنجه مانند در جلو، توسط یک راهنمای محلی در سال 2011 در گل نرم، که متعلق به 70 میلیون سال پیش بوده است کشف شده است.
در پی ادامه حفاری‌های انجام شده، که در کل هفت رد پا را پیدا کرده‌اند، گمان می رود ابتدا آن‌ها توسط خاکستر آتشفشان پوشیده شده و سپس توسط تحلیل و فرسایش از صخره و کوه حفظ شده‌اند.
رد پاها هر کدام نیم متر بلندی دارد و متعلق به حیوانات بالغ با اندازه‌های مختلف می‌باشد.

یاسمن فراهانی فرد

برگرفته از
Tyrannosaurs
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه