چرا سقراط از دموکراسی متنفر بود؟

نویسنده:

۱۰:۰۰:۴۲

با ما در بررسی ایده‌های سقراط درباره دموکراسی همراه باشید.

برگرفته از
The school of life
لینک کوتاه

دیدگاه