گرکلاغ (Picathartes)

نویسنده:

۱۲:۰۱:۳۳

نگاهی به یک عمر زندگی مشترک.

 

برگرفته از
BBC Earth
لینک کوتاه

دیدگاه