چرا بادام‌هندی را هیچگاه باپوسته‌اش در بازار نمی‌توان خرید؟

نویسنده:

۰۸:۴۰:۲۷

در این ویدیو نگاهی به مغز بادام‌هندی و میوه آن می‌اندازیم.

برگرفته از
today I found out
لینک کوتاه