فرش قرمز اثر گائل ویلدری

نویسنده:

۱۱:۱۲:۱۴

ویلدری با نصب این فرش چمن به عنوان یک تجدید حیات برای زندگی بر روی آسفالت و  سیمان، راه اتصالی یکپارچه از روستا و ساکنان آن به چشم اندازهای مناطق طبیعی در اطراف به وجود آورده است که به نوعی صمیمیت و همدلی را بین انسان و طبیعت، از طریق هنر به همراه آورده است.
 
برگرفته از
فرش قرمز
لینک کوتاه
برچسب ها