نروژ؛ صاحب اولین یگان نیروهای ویژه زنان در دنیا

نویسنده:

۰۸:۰۴:۲۴

ورود آقایان ممنوع! این سربازان زن اعضای گروه ضربت زنانه نروژ هستند؛ گروهی کاملاً زنانه!

سربازان زن مهارت‌ها و تاکتیک‌های خود را در تمرین نظامی نشان می‌دهند زیرا اینها قرار است جزئی از اولین یگان نیروهای ویژه کاملاً زنان در دنیا با نام Jegertroppen یا “گروه ضربت” باشند.

رژه سربازان در دامنه پوشیده از برف در اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ.

سربازی کاملاً مسلح و مجهز آماده عملیات در اردوگاه ترنینگموئن در الوروم نروژ.

یک سرباز زن در حال پر کردن اسلحه با گلوله‌های جدید در اردوگاه ترنینگموئن در الوروم نروژ است.

سربازان در حال پر کردن اسلحه‌ خود در اردوگاه ترنینگموئن در الوروم نروژ است.

سربازی در حال آماده شدن برای مبارزه با دشمن در اردوگاه ترنینگموئن در الوروم نروژ است.

سرباز پشتیبان در جیپ برای عملیات در اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ آماده می‌شود. این یگان پس از فرمان ویژه نیروهای مسلح نروژ با افزایش نیاز به سربازان زن در عملیات‌های خاص مخصوصاً در مکان‌هایی مانند افغانستان مواجه شد؛ جایی که  ارتباط گروه‌های سرباز مرد با زنان ممنوع است. محرومیت نیمی از جمعیت تأثیر مخربی بر جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد روابط بین سازمان‌های نظامی و قشر مردم داشته است.

سربازی در اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ با محافظت از گوش سرباز دیگر در حال کمک به او است. به گفته یکی از فرماندهان این آموزش‌ها، اعضای یگان زنان حس اتحاد و همبستگی قوی‌تری نسبت به جوخه سربازان زبده و ممتاز مردان دارند.

سربازان در حال شلیک کردن در اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ هستند. سربازان زن در تیراندازی مهارت بالایی دارند و در یکی از تمرینات اخیر، یکی از آنها بهتر از برخی از مردان تیراندازی کرده بود.

سربازی در جنگل‌های اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ. بیش از یک سال بعد از لغو ممنوعیت طولانی‌مدت شرکت زنان در عملیات و مأموریت‌های زمینی توسط وزارت دفاع امریکا، تعداد نیروهای کمی برای این کار در ارتش امریکا تعلیم و آموزش دیده‌اند.

سربازی در حال استراحت پس از انجام عملیات و تمرین نظامی در اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ است.

سربازی در حال تیراندازی به متجاوزان در اردوگاه ترنینگموئن در اِلوِروم نروژ است.

 

برگرفته از
AVAX
لینک کوتاه

دیدگاه

1 دیدگاه برای “نروژ؛ صاحب اولین یگان نیروهای ویژه زنان در دنیا”