جنگل‌های سر به ‌فلک‌ کشیده بامبو در چین

نویسنده:

۰۸:۳۸:۵۷

لین‌آن، منطقه‌ای در استان ژیجیانگ شرقی چین، موطن جنگل‌های انبوه بامبو و سربه‌فلک کشیده بامبو است.

این جنگل‌ها دوسوم از ساقه خوراکی بامبوی کل کشور چین را تأمین می‌کند و علاوه بر این محصولات دیگری از این گیاه که رشد سریعی دارد گرفته می‌شود. این محصولات هم مخصوص بازارهای داخلی و هم فرامرزی تولید می‌شود.

*مردی در حال حمل بامبو در جنگی نزدیک روستای داشان شهر لین‌آن در استان ژیجیانگ (تصویر بالا)

مردی در حال چیدن بامبو


قیچی و ساقه‌های خشک بامبو در کارخانه‌ ویژه خشک کردن ساقه بامبو در روستای تایهویوآن نزدیک شهر لین‌آن


مردی در حال حمل کیسه‌ای از ساقه‌های بامبو به بازار در روستای تایهویوآن


مردی در حال وزن کردن دو کیسه ساقه بامبو در بازاری در روستای تایهویوآن


زنی در حال تمیز کردن ساقه‌های بامبو در بازاری در روستای تایهویوآن


نمایی از سه مرد در حال دسته‌بندی بامبوها کنار خیابان در جنگلی نزدیک روستای داشان


شو ویفو در حال نگه داشتن ساقه‌های بامبو و برداشت آنها در تایهویوآن


چند زن در حال تمیز کردن ساقه‌های بامبو در بازاری در تایهویوآن


شو ویفو در حال سوار کردن دو کیسه بامبو روی دوچرخه برای انتقال آنها به بازار


نمایی از یک خیابان در میان جنگل‌های انبوه بامبو


شو ویفو در حال نگه داشتن بامبو و برداشت آنها

برگرفته از
AVAX
لینک کوتاه