نقشه گرمایشی زمین از اینترنت کل دنیا

نویسنده:

۱۱:۱۸:۱۳


به لطف جان ماترلی، مؤسس Shodan، موتور جست‌وجویی که بر کمک به شرکت‌ها در موقعیت‌یابی دستگاه‌های متصل به اینترنت تمرکز دارد، ما می‌خواهیم در این نقشه نگاهی به جزییات بیاندازیم. به گفته وی، این نقشه تمام دستگاه‌های متصل به اینترنت را نشان می‌دهد.
در این نقشه می‌توانیم ترافیک اینترنت در سراسر دنیا را نیز ببینیم. به نظر ما که بسیار زیباست.

سعیده اکبری

برگرفته از
اینترنت
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه